ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชัยนัตร ไชยสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
ห้องน้ำ ห้องส้วม
อาคารคัดแยกขยะ
อาคารเศรษฐกิจพอเพียง
สวนหย่อม สวนสมุนไพร
ศาลาแหล่งเรียนรู้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/04/2011
ปรับปรุง 10/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 308242
Page Views 330447
ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานนักเรียน
ผลงานครู
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนบ้านอาราง : โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้
การเรียนการสอน
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 มิ.ย. 57 กำหนดวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านอาราง กำหนดกิจกรรมไหว้ครู 
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอาราง ใส่ชุดนักเรียน นางวิภา นาคพันธ์